Gebruikersvergunning 

Een gebruikersvergunning is benodigd in het kader van veiligheid binnen een inrichting. Het doel van de gebruiksvergunning is om voor kritische binnen omstandigheden, brandgevaarlijke situaties te vermijden en de kans op brand en op ongevallen bij brand te verkleinen. 
Een gebruikersverguning geldt voor onder andere de volgende gevallen: 

  • gebouwen (geen woningen of woongebouwen) waar meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn 
  • gebouwen die in gebruik zijn voor logies, waarbij aan meer dan vijf personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging, met of zonder begeleiding, nachtverblijf wordt verschaft
  • gebouwen, waarin bedrijfsmatig stoffen worden opgeslagen die worden gekenmerkt als brandbaar, brand bevorderend en bij brand gevaar opleverend
  • gebouwen, waar meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar, of meer dan 10 lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten hun dagverblijf hebben (bijvoorbeeld kinderdagverblijven). 
Aan de gebruiksvergunning kunnen door de gemeente voorschriften worden verbonden in het belang van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van het brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand. De voorschriften van de gebruikersvergunning kunnen worden aangepast, indien het gemeentebestuur dat wenselijk acht. 
De gebruiksvergunning blijft doorlopen zolang de gebruiker zich houdt aan de voorschriften. 
De gebruiksvergunning kan worden ingetrokken. Het gemeentebestuur heeft hiertoe de bevoegdheid. 

Voor u kan Ingenieursbureau AET B.V. het volgende verzorgen: 

  • aanvragen van een gebruikersvergunning
  • bepalen grootte brandcompartimenten
  • opstellen van een vuurlastberekening
  • advisering ten aanzien van brandpreventie.